Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kils kommuns översiktsplaner

Kil på rätt spår är Kils kommuns vision. I översiktsplanen uppmärksammar vi några av de spår som leder till att visionen kan förverkligas.

En översiktsplan ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och andra delområden.

Kommunfullmäktige har beslutat om en kommunomfattande översiktsplan. Planen innehåller strategier för att utveckla mark- och vattenområden inom Kils kommun.  Planen ger också vägledning för hur den redan bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
13 juni 2024