Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bygga nytt, ändra eller riva

Går du i byggtankar? Då är första steget att ta reda på om åtgärden är anmälningspliktig, bygglovspliktig eller om du kan börja bygga direkt. Om det du planerar att göra kräver en ansökan eller anmälan, gör du det enklast via vår e-tjänstportal.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på ärende, belastning och årstid. Under våren är handläggningstiden normalt lite längre på grund av högre belastning. Ett bygglov tar maximalt tio veckor från det att ansökan är komplett. En anmälningspliktig åtgärd tar maximalt fyra veckor från det att anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med tio respektive fyra veckor vid behov. Här kan du läsa om avgifter och taxor i Kils kommun.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden sammanträder en gång i månaden. De flesta ärenden beslutas direkt av bygglovshandläggaren, men vissa behandlas av nämnden. Ärenden som alltid behandlas av nämnden är förhandsbesked och strandskyddsdispenser.

Kontaktuppgifter

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024