Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avfall och återvinning

Kils Återvinning är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinningen i Kils kommun där bland annat återvinningscentral och återvinningsstationer ingår.

Renhållningsordning

Enligt lag ska kommunen ta hand om hushållsavfall. Det innebär att samla in och frakta bort sopor från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter. Regler kring hanteringen av avfallet finns i renhållningsordningen som består av avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanteringen.

Vi använder ordet "samverkanskommunerna" i planen. Då menar vi kommunerna Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Karlstads har tillsammans tagit fram avfallsplanen.

Avfallsplanen för 2017–2027 har fem målområden:

  • minska avfallsmängder
  • minska avfallets farlighet
  • ta tillvara avfall som en resurs
  • utveckla avfallshanteringen genom samverkan
  • utveckla bra tillgänglighet och service.

Mycket går att återvinna

Sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. När du sorterar soporna och lämnar dem på återvinningsstation eller återvinningscentral kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Mycket går att återvinna och att använda material flera gånger sparar energi och naturresurser.

Alla i Sverige är skyldiga enligt lag att sortera ut förpackningar, elavfall, returpapper, batterier och grovsopor och lämna detta till de insamlingssystem som finns. I kommunen finns en återvinningscentral och flera återvinningsstationer.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
5 juni 2024