Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Tematiskt tillägg

Tematiskt tillägg är ett tillägg till kommunens översiktsplan som beskriver en specifik företeelse som inte tas upp i översiktsplanen i någon större utsträckning. Det kan handla om till exempel vindkraft och landsbygdsutveckling.

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
17 maj 2024