Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kris och beredskap

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand.

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Kils kommun har planer för att klara samhällsviktig verksamhet under störningar och kriser

Samhällsaktörer, som kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade. Den som kan bör förbereda sig på att kunna klara sig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

Kils kommun har planer för att klara samhällsviktig verksamhet under störningar och kriser bland annat en plan för dricksvattenförsörjning. Vi har planerade platser och rutter för utkörning av dricksvatten. Vid en situation kommunicerar Kils kommun var du kan hämta vatten. Om digitala kanaler ligger nere så kommer vi bland annat att kommunicera via våra informationspunkter.

Förbered dig

Det är viktig du ser till att ha dunkar eller kärl för att hämta vatten om ditt dricksvatten försvinner eller blir förorenat.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
6 maj 2024