Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 30 ersättare.
Ordförande i kommunstyrelsen är Anders Johansson (S).

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 2022–2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen sammanträder normalt en gång per månad med undantag av juli och augusti månad. Kommunstyrelsens sammanträden är i allmänhet offentliga, men vissa undantag förekommer. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen är kommunens främsta politiska organ med ansvar att samordna de olika nämndernas verksamhet samt att leda och följa upp kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har vidare till uppgift att ta fram underlag och förslag till beslut i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom samtliga områden utom de områden som är uppräknade i en annan nämnds reglemente. Det handlar bland annat om förskola, grundskola, gator, snöröjning och äldreomsorg.

Kommunstyrelsens delegeringsordning (pdf) Pdf, 508.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunstyrelsen (pdf) Pdf, 200.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalråd

Det mest betydelsefulla politiska uppdraget i en kommun anses vara ordförandeposten i kommunstyrelsen. Kommunstyrelseordföranden kallas ofta även för kommunalråd. Här kan du läsa mer mer om kommunalråden.

Budget

Här kan du läsa om budget för kommunstyrelsen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024