Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Tillväxtutskott

Tillväxtutskottet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

Uppdrag

  • Säkerställer målen i perspektivet Hållbar utveckling.
  • Bereder förslag inom fysisk planering genom att föreslå översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.
  • Bereder och föreslår detaljplaner för tillväxt.
  • Bereder frågor som rör kommunens bostadsförsörjning.
  • Bereder frågor som rör kommunens energiförsörjning.
  • Ansvarar för samarbeten avseende tillväxtfrågor i Karlstadsregionen och Region Värmland.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024