Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Hållbarhetsarbete i kommunen

Kommunfullmäktige har antagit flera övergripande mål som rör klimat och miljö. Alla som arbetar inom kommunen samarbetar för att målen ska uppfyllas.

Ur fullmäktiges strategiska mål 2023–2026

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. 

Läs mer om fullmäktiges strategiska mål.

Förutom fullmäktiges strategiska mål arbetar vi efter andra dokument och policys inom klimat- och miljöarbetet.

Sedan 2008 arbetar en person med miljöstrategi och naturvårdsfrågor i Kils kommun. Knutna till kommunen finns även energirådgivningen som arbetar med privat rådgivning och kommunens klimat- och energiarbete.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024