Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Hur fungerar en kommun?

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt. Läs mer om kommunfullmäktige.

Nämnder och förvaltning

Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. De har också ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Läs mer om kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen, och övriga nämnder, har på kommunfullmäktiges vägnar, behörighet att besluta i de frågor som finns i nämndens reglemente.

Förvaltningen arbetar med att ta fram beslutsunderlag och med att verkställa det som politikerna beslutar. Här kan du läsa mer om Kils kommuns förvaltning.

Sammanträdestider

Se anslag, sammanträdestider och protokoll.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
30 maj 2024