Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Ekonomi- och beredningsutskott

Ekonomi- och beredningsutskottet arbetar på kommunstyrelsens uppdrag.

Uppdrag

  • Säkerställer målen i perspektivet Ekonomi.
  • Bereder löpande beslutsunderlag för kommunstyrelsen som kräver politisk beredning såsom remisser, medborgarförslag, motioner, vissa löpande ärenden.
  • Bereder och lämnar förslag till finansiella mål, verksamhetsplan, drift- och investeringsplan för kommande år.
  • Följer upp finansiella mål, drift- och investeringsbudget.
  • Utskottets ordinarie ledamöter är styrgrupp i större investeringsprojekt.
  • Ansvarar för att initiera och utreda samarbeten och samordning med andra kommuner.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024