Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Offentliga sammanträden

Enligt kommunallagen (2017:725) är huvudregeln att en nämnds sammanträden är stängda för allmänheten. Kommunfullmäktige kan dock medge att nämndsammanträden får vara offentliga.

I Kils kommun beslutade kommunfullmäktige den 31 januari 2002,
§ 7, att nämnd- och styrelsesammanträden får vara öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller då det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
  • Ärenden där nämnden bara lägger förslag till fullmäktige, till exempel budget, bör inte vara öppna. Det torde krävas enighet i nämnden för att ge allmänheten yttranderätt på mötena.

Det är nämnden själv som för varje sammanträde bestämmer vilka ärenden som ska vara öppna för allmänheten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024