Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Myndighetsutskott

Myndighetsutskottet beslutar i ärenden i myndighetsutövning mot enskild inom den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för.

Uppdrag

Beslutar i ärenden i myndighetsutövning mot enskild inom den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för.

Det omfattar ärenden, där beslutanderätten får delegeras från nämnden men inte får delegeras till förvaltningen.

Brådskande ärenden

När ärenden inte kan vänta till nästa kommunstyrelsesammanträde gäller följande. För de ärendetyper där beslutanderätten är delegerad till myndighetsutskottet, och som enligt lag inte får delegeras till förvaltning, är

  • i första hand myndighetsutskottets ordförande förordnad som delegat
  • i andra hand myndighetsutskottets vice ordförande
  • därefter myndighetsutskottets ledamöter i enlighet med kommunstyrelsens beslut om särskilt förordnad ledamot.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024