Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 24 ersättare. Ordförande i kommunfullmäktige är Jessica Hildén (S).

Kommunfullmäktige sammanträder normalt en gång per månad med undantag av juli och augusti. Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Ansvarsområden

Kommunfullmäktige kan sägas utgöra ”kommunens riksdag” och är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunallagen anger att kommunfullmäktige ska besluta i alla ärenden av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen. Lagen ger exempel på några ärenden som fullmäktige ska besluta om

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnderna
  • val av revisorer och ersättare
  • bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet.

Valberedningen

Kommunfullmäktige utser valberedningen som har till uppgift att ta fram förslag till ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser efter det att kommunalval hållits.

Mandatperioden för kommunfullmäktige slutar 15 oktober 2026.

Budget

Budget för kommunfullmäktige hittar du på ekonomisidorna.

Ordförande

Foto på Jessica Hildén (S) kommunfullmäktiges ordförande.

Jessica Hildén (S)
jessica.hilden@kil.se
072-745 48 73

1:e vice ordförande

Lars Olsson (M)
lindesnar@hotmail.com
070-653 42 46

2:e vice ordförande

Dragan Tesovic (S)
dragan_tesovic@hotmail.com
070-651 43 41

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 juni 2024