Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Stöd och insatser, LSS

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är exempel på stöd du kan ansöka om.

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna består av personer med:

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen.

Du kan få stöd med följande enligt LSS:

 • råd och stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • bostad med särskild service för vuxna
 • daglig verksamhet.

Så här ansöker du om stöd inom LSS

Ansök om stöd genom LSS genom att ladda ner den här blanketten (pdf). Pdf, 328.9 kB, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickar du sedan in till Kils kommun. Andress finns högst upp på blanketten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 april 2024