Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Du som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän som på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk inte klarar vardagen på egen hand har rätt att få anhörigstöd.

Anhörig är någon inom familj eller släkt men kan också vara en nära vän, granne eller arbetskamrat.

Anhörigstöd

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderlig stöd och hjälp. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Stödet kan exempelvis bestå av:

  • Information om olika stödformer och hjälp att förmedla kontakter
  • Råd och stöd i anhörigfrågor
  • Enskilda samtal
  • Träffa andra anhöriga.

Anhörigsamordnare
Mejla jenny.wikman@kil.se eller ring 0554-194 16.

Om du inte får svar, lämna meddelande och så blir du uppringd.

Anhörigvårdarkort

Du som tar hand om en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Om du vårdar en närstående och själv blir sjuk, är det bra att ha ett anhörigvårdarkort, som du bär med dig. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående.

Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den som du vårdar i hemmet. Kortet förvarar du intill ID-handling/körkort. Anhörigvårdarkortet är gratis och du kan beställa det hos anhörigsamordnaren.

Kortet innehåller:

  • namn på dig som är anhörigvårdare
  • namn och uppgifter om personen som är beroende av hjälp
  • namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 februari 2024