Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Gruppbostad och servicebostad

Den som omfattas av LSS har vid behov rätt att få en anpassad bostad. Bostad med särskild service för vuxna delas in i gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.

Gruppbostäder

Gruppbostäder enligt LSS är ett boende för vuxna med funktionsnedsättning, där omsorgen utformas utifrån den enskildes behov och den enskildes förutsättningar. Insatserna utformas så att den enskilde och anhöriga ska uppleva trygghet, kontinuitet, hög säkerhet och god kvalitet.

I Kils kommun finns tre gruppbostäder:

Servicebostäder

Med servicebostad avses en fullvärdig bostad/lägenhet, med tillgång till gemensam service och insatserna utformas utifrån den enskildes behov.

I Kils kommun finns tre servicebostäder:

  • Östra Torggatans servicebostad, Östra Torggatan 2 E, Kil. 0554-194 27
  • Storgatans servicebostad, Östra Torggatan 2 B, Kil. 0554-194 28
  • Hagagatans servicebostad, Hagagatan 8, Kil. 0554-193 13

Så här ansöker du om stöd inom LSS

Ansök om stöd genom LSS genom att ladda ner den här blanketten (pdf). Pdf, 328.9 kB, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickar du sedan in till Kils kommun. Andress finns högst upp på blanketten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 maj 2024