Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kontaktuppgifter för akut hjälp och krisstöd

Här hittar du kontaktuppgifter och information som du kan behöva i en akut situation. Befinner du dig i en nödsituation, ring alltid 112. I vår meny hittar du fler kontaktuppgifter som du kan behöva i andra situationer som inte är akuta.

Akuta situationer

Akut nödsituation – ring 112
Ring 112 om du eller någon annan behöver akut hjälp av polis, räddningstjänst eller ambulans.

Polisen – ring 114 14
I alla situationer som inte är akuta, når du polisen via telefonnummer 114 14. Polisens webbplats är polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177
Om du vill ha sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177, men du kan också gå in på 1177.se för att få information om sjukdomar, symptom och hälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformation 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall
Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud. Öppet dygnet runt. Läs mer på giftinformationscentralen (giftinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du krisstöd inom respektive område

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024