Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bouppteckning och dödsboanmälan

Här finner du information om vad en bouppteckning och en dödsboanmälan är, när du ska göra en dödsboanmälan och kontaktuppgifter till kommunens handläggare.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska vanligtvis en bouppteckning upprättas efter den avlidne. En bouppteckning ska göras om det finns tillgångar i dödsboet som täcker kostnader för mer än begravning och andra utgifter förknippade med dödsfallet. Dödsbodelägarna ansvarar för detta och behöver inte kontakta kommunen. En bouppteckning görs hos Skatteverket.

Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Detta sker alltid i sista hand. I dessa fall behöver du kontakta kommunen.

Dödsboanmälan kan ske när:

  • dödsboets tillgångar och eventuella andel i en efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet

    och
  • fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den dödes tillgångar. (Att en efterlevande make själv äger fast egendom eller har en tomträtt utgör däremot i sig inte något hinder för en dödsboanmälan efter den avlidne.)
  • Vid prövning om dödsboanmälan kan genomföras, tas ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Autogiroinbetalningar stoppas och inga räkningar betalas efter dödsfallet, till dess att boutredning är klar.

Ansökan om dödsboanmälan gör du genom att ringa till dödsbohandläggaren på telefonnummer 0554-194 52.

Det bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till kommunen på den ort där den avlidne var bosatt.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Först när en dödsboutredning är klar och om dödsboet saknar egna ekonomiska medel finns det möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Kontakta en socialsekreterare så får du information om hur du ansöker.

Sicialsekreterare
0554-198 51

Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30.
Onsdag klockan 13–13.30.

Besöksadress: Arbetsmarknad och utveckling, Storgatan 16. Vår reception är obemannad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024