Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Omsorg och stöd

Här hittar du viktiga kontaktvägar inom omsorg och stöd.

Anhörigsamordnare
Mejla jenny.wikman@kil.se eller ring 0554-194 16.

Om du inte får svar, lämna meddelande och så blir du uppringd.

Avgiftshandläggare, hemtjänst 0554-193 66

Avgiftshandläggare, särskilt boende 0554-192 97

Biståndshandläggare
0554-191 16

Telefontid: måndag till fredag klockan 8.30–9.30.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande och så blir du uppringd så snart som möjligt.

Ekonomiskt bistånd
0554-198 51

Telefontid: måndag–tisdag klockan 8.30–9.30, onsdag klockan 13–13.30, torsdag–fredag klockan 8.30–9.30.

Budget- och skuldrådgivare
0554-194 52

Individ- och familjeomsorg
0554-194 50

Telefontid receptionen:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 8–12. Onsdag klockan 13–16.

Besöksadress: Västra Torggatan 5

För orosanmälning övrig tid, ring växeln 0554-191 00.

Öppna förskolan
0554-195 13

Barnavårdcentralen
010-834 21 15

Kuratorer
Annika, kurator 0554-194 12
Petra, kurator, 0554-193 70

LSS- och psykiatrihandläggare

Biståndshandläggare, LSS & Socialpsykiatri
0554-191 16, telefontid 8.30–9.30.

Funktionsstöd

Enhetschef Åsa Grahn, 0554-194 17

Enhetschef Petra Brunstein, 0554-199 59

Enhetschef Carin Kvarforth, 0554-199 81

Enhetschef Annica Lindfors, 0554-192 69

Gruppbostäder

Gruppbostad Klövervägen, 0554-195 33

Gruppbostad Linden, 0554-193 57

Gruppbostad Ravinvägen 5, 0554-195 96

Servicebostäder

Servicebostad Östra Torggatan, 0554-194 27

Servicebostad Storgatan, 0554-194 28

Servicebostad Hagagatan, 0554-193 13

Boende för psykiskt funktionshindrade

Särskilt boende Ravinvägen 3, 0554-193 53

Stöd och insatser LSS

Korttidshem Svanen, 0554-195 95

Dagcenter Gärdesgatan, 0554-194 32, 0554-194 29.

Öppen verksamhet

Återbruket, 0554-195 38

Möjligheten, 0554-196 00, 0554-195 98

Hemtjänst/ordinärt boende äldre

Hemtjänstområde 1
Enhetschef Monica Andersson, 0554-191 98

Hemtjänstområde 2
Enhetschef Katarina Aronsson, 0554-194 18

Hemtjänstområde 3
Enhetschef Annika Björn, 0554-193 04

Hemtjänstområde 4

Enhetschef Elisabeth Wedin, 0554-194 51

Nattpatrull

Enhetschef Elisabeth Wedin, 0554-194 51

SAS - Socialt ansvarig samordnare

Anna Kohlberg, 0554-191 91

Särskilt boende för äldre

Karlslund

Enhetschef, Carina Adolfsson, 0554-192 97

Sannerud

Avdelning 3 och 4
Enhetschef Ewa Larsson, 0554-193 96

Avdelning 5, 6 och 7
Enhetschef Birgitta Älmeros Bergafors, 0554-192 92

Åkerbo

Enhetschef Birgitta Älmeros Bergafors, 0554-192 92

Korttidsplatser

Grinnemogatan 14, enhetschef Ewa Larsson, 0554-193 96

Administrativ assistent Carina Adolfsson 0554- 192 97

Enhetschef Hälsa, vård och insatser
Marcus Bengtsson, 0554-194 34

Dessa funktioner hör till hälsa, vård och insatser:

  • MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • Avgiftshandläggare
  • Anhörigsamordnare
  • Biståndshandläggare
  • Kommunrehab
  • Minnesteam - demenssamordnare, arbetsterapeut, sjuksköterska

Kommunrehab
Kommunrehab finns där för dig som behöver hjälpmedel
0554-198 78

Telefontid: vardagar klockan 8–9.

När du ringer utanför telefontiden får du gärna lämna lämna meddelande i vår röstbrevlåda. Vi lyssnar av den flera gånger per dag.

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Annika Nilsson, 0554-191 56

Minnesteam - demenssamordnare, arbetsterapeut, sjuksköterska
0554- 191 20, 0554-194 16

Socialjour, kvällar och helger
Socialjouren handlägger akuta, sociala ärenden som inte kan vänta till kommunens ordinarie öppettider.

054-540 50 54 eller 054 540 50 14

Telefontid:
Söndag–torsdag klockan 16.30–00.00
Fredag–lördag 16–01.30

Efter socialjourens stängning, ring 112.

Sicialsekreterare
0554-198 51

Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30.
Onsdag klockan 13–13.30.

Besöksadress: Arbetsmarknad och utveckling, Storgatan 16. Vår reception är obemannad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024