Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Myndighetsstab

Myndighetsstaben arbetar med myndighetsutövning och service till allmänheten inom verksamheterna miljö- och hälsoskydd samt plan- och bygglov. Staben leds av myndighetschefen.

Sektorchef är också myndighetschef och leder verksamheten på uppdrag av kommundirektören. Myndighetsstaben har två funktioner enligt nedan.

Miljö- och hälsoskydd

Arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen är främst förebyggande. Det handlar bland annat om att följa och delta i kommunens planering och utveckling för att tidigt kunna upptäcka och förebygga risker för människor och miljö. En stor del av arbetet är tillsyn inom samtliga verksamhetsområden.

Plan och bygglov

Plan- och bygglovsfunktionen ska verka för en god stads- och landskapsmiljö och en god byggnadskultur i hela kommunen. Verksamheten följer den allmänna utvecklingen inom och utanför kommunen i frågor som planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Sektorchef och myndighetschef

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024