Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Förvaltning

Kils kommun har en förvaltning som utför det som politikerna fattar beslut om. Kommundirektören leder förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningen har två staber och fyra sektorer.

I förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut följs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut.

Kils kommun har cirka 1 000 anställda.

Förvaltningsorganisation

Kommundirektören leder förvaltningen som är organiserad i två staber och fyra sektorer. Läs mer via länkarna nedan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024