Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för offentligt skolväsende, socialtjänst och överförmyndarverksamhet.

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller myndighetsutövning inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Ordförande och ledamöter

Ordförande är Robin Johansson (S).

Ledamöter och ersättare för styrelser, nämnder och utskott hittar du här. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 juni 2024