Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Ledningsstab

Ledningsstaben stödjer hela kommunkoncernen och har en samordnande roll. Ledningschefen leder stabens verksamhet.

Ledningsstabens uppdrag

Ledningsstaben ska stödja politiken och verksamheten genom att:

  • Föreslå den övergripande årsagendan, till exempel för politiska möten.
  • Bereda ärenden så att vi kan ta beslut som är lagliga och finansierade.
  • Följa upp fattade beslut och mäta kvalitet.
  • Arbeta med utveckling och föreslå förändringar för att uppnå bättre effektivitet och kvalitet.
  • Stärka Kils kommuns interna och externa kommunikation.

Ledningsstabens funktioner

  • Ekonomi och styrning
  • HR
  • Kommunikation
  • Utvecklingsstöd
  • Ärendehantering och utredning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
30 maj 2024