Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunalt dricksvatten

Dricksvattnet i Kils kommun kommer från grundvatten. I vattenverken renas vatten från naturen och blir till dricksvatten. Här kan du läsa mer om kommunens tre vattenverk.

Vattenverk

Fryksta vattenverk

  • Vattenverket i Fryksta är det största vattenverket i Kils kommun och levererar dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle.
  • Grundvatten pumpas till vattenverket där pH-värdet i vattnet justeras. Därefter renas det i ett sista reningssteg för att säkra att vattnet håller rätt dricksvattenkvalitet.
  • Vattnet från Fryksta vattenverk har en hårdhet på 3,1 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Vattenverk i Högboda

  • Vattenverket i Högboda är det näst största vattenverket i Kils kommun och levererar dricksvatten till stora delar Högobda samhälle.
  • I vattenverket renas grundvattnet i flera beredningssteg för att säkerställa dricksvattenkvaliteten innan det pumpas ut på ledningsnätet.
  • Vattnet från Högboda vattenverk har en hårdhet på 7,7 dHº. Det betyder att vattnet är medelhårt.

Nilsby vattenverk

  • Vattenverket i Nilsby är Kils kommuns minsta vattenverk.
  • Liksom i de två andra vattenverken utgörs råvattnet av grundvatten som i Nilsby pumpas till vattenverket från en bergborrad brunn. sedan renas vattnet med flera beredningssteg för att säkra dricksvattenkvaliteten ut på ledningsnätet.
  • Vattnet från Nilsby vattenverk har en hårdhet på 6,6 dHº. Det betyder att vattnet är medelhårt.

Årligen genomförs ett stort antal analyser på dricksvattnet i Kils kommun, på vattenverken, i ledningsnätet och hos användare för att säkerställa att dricksvattnet som når användarna håller en hög kvalitet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
17 maj 2024