Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Slam och latrin

Du som har egen avloppsbrunn, slutna tankar eller slamavskiljare är skyldig att få dessa tömda minst en gång per år. Alla tömningar ska ske av kommunens entreprenör, Oljeservice Olsäter AB.

Varför slamtömning?

Alla anläggningar ska tömmas regelbundet för att förebygga besvär i form av lukt, risken för förorening av grundvatten, ytvatten och dricksvattentäkter samt att anläggningens tekniska funktion inte ska störas. Slammet körs till reningsverket i Kil där det renas tillsammans med det övriga avloppsvattnet.

Behöver du tömma oftare?

Om du behöver tömma tankar och brunnar mer än en gång per år kan du göra en beställning hos entreprenören, Oljeservice Olsäter AB, på 0552-310 77 eller 070-520 43 18.

Om du behöver tömning akut (inom 24 timmar) innebär det en extra kostnad.

Underlätta tömningen

Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till tömningsstället är farbar. Brunnar/tankar ska märkas ut med en käpp eller liknande. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
6 maj 2024