Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Hemtjänst

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du, efter en bedömning av dina behov, få hjälp från hemtjänsten.

Hemtjänst består av omsorg, stöd och service i ditt hem. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad så som av- och påklädning, toalettbesök, hygien och dusch eller hjälp av mer servicekaraktär som inköp, städning och tvätt.
Hemtjänst kan också innebära ledsagning eller trygghetslarm.

Hemtjänst ges utifrån den enskildes individuella behov och rätten till hemtjänst regleras i Socialtjänstlagen. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst.

För hemtjänst tas en kostnad ut i enlighet med kommunens avgifter. Här finner du aktuella avgifter.

Ansök genom att kontakta biståndshandläggarna, 0554-191 16.
Telefontid: måndag–fredag 8.30–9.30

Övrig tid går det bra att lämna meddelande och då blir du uppringd så snart som möjligt.

Du som har, eller ska få hemtjänst eller trygghetslarm, kommer att få ett digitalt lås monterat på din dörr. Det digitala låset gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig. Det minimerar risken för att nycklar hamnar i orätta händer.

Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låsvredet och monteringen ger ingen åverkan på dörren. Endast behörig vårdpersonal kan använda sig av det digitala låset och det är vår personal som monterar ditt digitala lås. Hemtjänsten förvarar en reservnyckel.

Varför klickar personalen i telefonen ibland under besök hos dig?

Telefonen är personalens arbetsverktyg. De använder den bland annat för att dokumentera för att vara säker på att du får rätt service. De har sin planering i telefonen och den fungerar även som nyckel till kundernas digitala lås.

Delegerad hälso- och sjukvård

Distriktssköterskan/sjuksköterskan beslutar om insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det kan till exempel vara hjälp med lindning av ben, stödstrumpor, medicingivning, stöd vid insulin, sårvård eller andra insatser av medicinsk karaktär som delegeras till undersköterska/vårdbiträde.

Distriktssköterskan utför specifik omvårdnad hos dig som inte själv kan ta dig till närliggande vårdcentral och har hemvårdsinsatser. Personal måste få en delegering för att utföra dessa arbetsuppgifter och den upprättas tillsammans med distriktssköterskan/sjuksköterskan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024