Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Demens

Demens är när du har svårt att komma ihåg saker och förstå det som händer runt dig. Du kan inte bli frisk från demens, men det finns mycket hjälp att få.

Minnesteamet

Minnesteamet arbetar för att stödja dig med minnesproblem och demenssjukdom, samt dina anhöriga. Arbetet sker nära primärvården samt kommunens övriga yrkesgrupper och serviceinsatser.

Insatserna från minnesteamet kan vara följande:

 • hembesök
 • stödsamtal
 • rådgivning
 • förmedla kontakter
 • medverka vid demensutredning
 • erbjuda dagverksamhet
 • stödja och handleda personal i omvårdnadsarbetet
 • anhörigutbildning
 • anhörigträffar.

Demensdagverksamheten Träffen

Demensdagverksamheten Träffen vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet. Vi lägger stor vikt vid anpassade fysiska/sociala aktiviteter i en trivsam och trygg miljö.

Dagverksamheten är en öppen verksamhet. Antalet dagar den demenssjuke deltar styrs av det individuella behovet och förmåga att tillgodogöra sig verksamheten. Gruppfördelningen för deltagandet utformas av minnesteamet.

Syftet med dagverksamhet är:

 • att ge möjlighet till social samvaro
 • att ge dagen struktur och innehåll
 • att få dagliga aktiviteter samt sysselsättning
 • att bibehålla funktioner och förmågor
 • att erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning.

Kontaktuppgifter

Arbetsterapeut 0554-191 20
Demenssamordnare 0554-194 16 Minnesteamet 0554-194 16

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024