Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bostadsanpassning

Genom ombyggnad och individuell anpassning av bostadens fasta funktioner ges du som har en funktionsnedsättning möjlighet att bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i din bostad.

  • Bidrag ges för anpassning av bostadens fasta funktioner.
  • Åtgärden ska anses vara nödvändig med hänsyn till funktionshindret.
  • Behovet ska vara långvarigt eller bestående.
  • Behovet av åtgärden samt funktionshindrets art ska styrkas genom intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Bidrag lämnas såväl till hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet samt eget hus. För hyreslägenhet samt bostadsrätt gäller att man har fastighetsägarens godkännande om att åtgärderna får utföras och att sökande inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Avtal med entreprenad om åtgärdernas utförande ingås mellan bidragstagaren och entreprenören.

För att få bostadsanpassningsbidrag gäller lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Kommunens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Boverket har tillsyn över kommunens bidragsverksamhet.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Här laddar du ner ansökningsblanketten Bostadsanpassningsbidrag Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster. som du kan skriva ut eller fylla i på datorn. Du kan även få blanketten via kommunens arbetsterapeuter som nås via kommunens växel, 0554-191 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024