Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avgifter omsorg och stöd

Här samlar vi avgifter inom omsorg och stöd.

Ord som förekommer när vi beräknar vad du ska betala är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boendekostnad, hemtjänst, hemsjukvård och maxtaxa. Här förklarar vi vad de innebär.

Från din inkomst drar kommunen bort boendekostnaden och minimibeloppet (en av riksdagen fastställd summa som ska täcka personliga behov). Minimibeloppet och bostadskostnaden tillsammans kallas för förbehållsbelopp.

För ensamstående: 7 062 kronor per månad
För sammanboende: 5 762 kronor per månad per person

Du kan ansöka om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet på grund av fördyrad levnadskostnad. Behovet ska vara varaktigt under minst sex månader och beloppet ska uppgå till minst tvåhundra kronor per månad.

Exempel är fördyrade kostnader för god man.

Avgiftsutrymme är den summa pengar som finns kvar för avgift när
förbehållsbeloppet är bortdraget. Avgiftsutrymmet avgör vilken din avgift blir, dock högst maxtaxa.

Om inkomsten inte räcker till mer än boende och minimibelopp kan inte
kommunen ta ut någon avgift. Handläggaren fattar då ett beslut om
avgiftsbefrielse.

Din inkomst beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Eventuella bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas också som inkomst. Kommunen hämtar uppgifter från Pensionsmyndigheten.

Makars inkomst sammanräknas och delas på två.

Den faktiska boendekostnad den enskilde har.

Vid frånvaro från hemtjänstinsatser måste detta meddelas minst en vecka i förväg
för att avdrag ska göras. När det gäller personlig omvårdnad måste frånvaron vara
minst en vecka sammanhängande. På grund av maxtaxans utformning är det svårt
att i förväg se hur ett avdrag påverkar själva avgiften.

Insatser som är biståndsbedömda enligt socialtjänstlagen.

De insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov som
hjälp med att äta och dricka, klä och förflytta sig samt sköta personlig hygien.

Praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tvätt, inköp, ledsagning,
avlastning i hemmet samt hjälp med dusch.

Vård utanför hemmet kortare tid vid någon av kommunens korttidsplatser.

Utförs av kommunens distriktssköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeuter eller
av delegerad vårdpersonal.

Avgifter särskilt boende

Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala.

Kommunens avgift för helackordering vid särskilt boende är 2 574 kronor per
månad.

Vid helackordering är matavgiften 4 774 kronor per månad.

Minimibeloppet sänks med 460 kronor/månad eftersom dessa poster ingår i
boendet.

Ingår i helinackorderingsplats vid kommunens äldreboende:

  • Hushållsel 235 kronor/månad
  • Förbrukningsvaror 90 kronor/månad
  • Säng, gemensamma möbler 210 kronor/månad.

Summa 535 kronor/månad

Avgifter hemtjänst och hemsjukvård

Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala.

(basbelopp 2024 är 57 300 kronor)
Maxtaxa är 2 574 kronor per månad.

Omvårdnad

Hjälp dag- och kvällstid måndag–fredag:
1 335 kronor per månad (2,33 % av basbeloppet)

Hjälp alla dagar i veckan oavsett tidpunkt:
2 574 kronor per månad (4,49 % av basbeloppet)

Korttidsvård

84 kronor per dag för vård (0,13 % av basbeloppet)
157 kronor per dag för mat och förbrukningsartiklar.

Matdistribution

64 kronor per portion, dryck ingår inte.

Hemtjänst - service

Som service räknas:
Städning, tvätt, inköp, bank- och postärenden, ledsagning samt avlastning i
hemmet. Duschhjälp räknas som service när enbart behov av duschhjälp finns.

309 kr per timme för ledsagning (0,54 % av basbeloppet)

Städning betalas utifrån hur många rum och kök du har och hur ofta du får
städat, se tabellen nedan.

Städning, kr/månad

1 rok

2 rok

3 rok

1 gång per vecka

1 834

2 447

2 574

1 gång varannan vecka

914

1 220

1 421

1 gång var tredje vecka

688

917

1 066

1 gång var fjärde vecka

458

613

711

 

Tvätt, dusch och inköp betalas utifrån hur ofta du får hjälp, se tabellen
nedan.

kr/månad

Tvätt

Dusch

1 gång per vecka

1 834

1 220

1 gång varannan vecka

917

613

1 gång var tredje vecka

688

464

1 gång var fjärde vecka

458

304

 

Inköp

Inköp 1 gång per vecka

997 kr

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

249 kr

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

499 kr

 

Inköp 1 gång varannan vecka

499 kr

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

125 kr

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

249 kr

 

Inköp 1 gång var tredje vecka

372 kr

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

93 kr

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

186 kr

 

Inköp 1 gång var fjärde vecka

346 kr

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

62 kr

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

123 kr

Som service räknas städning, tvätt, inköp, bank- och postärenden, ledsagning samt avlastning i hemmet. Duschhjälp räknas som service när enbart behov av duschhjälp finns.

309 kronor per timme för ledsagning (0,54 % av basbeloppet)

Städning betalas utifrån hur många rum och kök du har och hur ofta du får städat, se tabellen nedan.

Städning, kronor/månad

1 rok

2 rok

3 rok

1 gång per vecka

1 834

2 447

2 574

1 gång varannan vecka

914

1 220

1 421

1 gång var tredje vecka

688

917

1 066

1 gång var fjärde vecka

458

613

711

 

Tvätt, dusch och inköp betalas utifrån hur ofta du får hjälp, se tabellen nedan.

Kronor per månad

Tvätt

Dusch

1 gång per vecka

1 834

1 220

1 gång varannan vecka

917

613

1 gång var tredje vecka

688

464

1 gång var fjärde vecka

458

304

 

Hjälp med inköp


Inköp 1 gång per vecka

997

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

249

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

499

Inköp 1 gång varannan vecka

499

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

125

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

249

Inköp 1 gång var tredje vecka

372

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

93

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

186

Inköp 1 gång var fjärde vecka

246

Digitala inköp, få hjälp med beställning (15 min)

62

Digitala inköp, (hemtjänstpersonal öppnar dörren och plockar in varor) (30 min)

123

  • 499 kronor per månad (0,87 % av basbeloppet)
  • 499 kronor i installationsavgift (0,87 % av basbeloppet)
  • 399 kronor per månad för GPS-klocka.

Installationsavgift tas ut vid nyinstallation.

Förlorat/Ej återlämnat larm

Vid borttappat/ej återlämnat trygghetslarm tas en avgift ut:

  • 1 410 kronor för larmklocka
  • 3 243 kronor för larmbox.

Denna kostnad är utanför maxtaxan.

200 kronor per besök, även dagrehabilitering.

Som hemsjukvård räknas besök hos eller av distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut samt delegerad uppgift som utförs av vårdpersonal.

De insatser du är beviljad räknas samman när kommunen bestämmer din avgift.
Avgiften utgår från din inkomst. Om du inte lämnar inkomstuppgift debiterar vi för dina beviljade insatser, dock som mest maxtaxa.

Matkostnad betalas utöver maxtaxan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
23 maj 2024