Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Rådet för funktionsrätt

Rådet är ett forum för samarbete och samverkan mellan kommunen och intresseorganisationer som verkar för personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Begreppet ’funktionsrätt’ syftar på rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet.

Syftet med rådet är att kommunen ska informera om och samråda i frågor av vikt för intresseorganisationernas medlemmar som grupp, framförallt vad gäller den årliga verksamhetsplanen och större investeringar. Intresseorganisationerna har då tillfälle att framföra synpunkter för medlemmarnas räkning.

Här kan du se vilka som är valda som kommunens ledamöter. Länk till annan webbplats.

Handikappföreningarnas representanter

  • Anneli Olsson (Kils reumatikerförening)
  • Lisa Hallin (Kils reumatikerförening)
  • Cathrin Wadell (Kils parasportförening)
  • Lena Käld Palmer (Kils parasportförening)
  • Lise-Lotte Bengtsson (FUB Karlstad med omnejd)
  • Lisa Tryggvesson (FUB Karlstad med omnejd)

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024