Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett forum för samarbete och samverkan mellan kommunen och intresseorganisationer som verkar för seniorer.

Syftet med rådet är att kommunen ska informera om och samråda i frågor av vikt för intresseorganisationernas medlemmar som grupp, framförallt vad gäller den årliga verksamhetsplanen och större investeringar.

Intresseorganisationerna har då tillfälle att framföra synpunkter för medlemmarnas räkning.

Här kan du se vilka som är valda som kommunens ledamöter. Länk till annan webbplats.

Pensionärsorganisationernas representanter

  • Torbjörn Wennberg, PRO Kil
  • Cathrin Wadell, PRO Kil
  • Barbro Åslund, PRO Frykerud
  • Gerd Svensson, PRO Frykerud
  • Mats Notini, PRO Högboda
  • Arnfinn Johannessen, PRO Högboda
  • Gun-Britt Nilsson, SPF seniorerna Kilsbygden
  • Kenth Tedenrud, SPF seniorerna Kilsbygden.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024