Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Muddring

Muddring är när man tar bort sand, lera eller annat material från botten av vatten som floder, sjöar eller hav. Grävning, schaktning, sprängning eller sugning i vatten är åtgärder som går under benämningen muddring.

Muddring och tippning av muddermassor ska alltid föregås av en anmälan till länsstyrelsen som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser.

En anmälan hanteras av länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av mark- och miljödomstolen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
8 maj 2024