Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Sjöar och vattendrag

Sverige är ett av världens sjörikaste länder och de drygt 100 000 sjöarna täcker nästan nio procent av landets yta. Levande sjöar och vattendrag är ett av riksdagens miljökvalitetsmål.

Så här säger riksdagen om miljömålet:

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Läs mer om:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 maj 2024