Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Bostadsnära skog

Kils kommun äger cirka 732 hektar skog som förvaltas av Skogssällskapet. Större delen ligger nära tätorten och det är mest röjnings- och gallringsskog. Det vanligaste trädslaget är gran. Kommunen arbetar efter en Grön skogsbruksplan.

Den gröna skogsbruksplanen hjälper oss att ta extra stor hänsyn till naturvärden och rekreationsvärden. Kommunens skogsbruk är miljöcertifierat genom Skogssällskapet.

Av kommunens skog är cirka 13 procent avsatt som skog med naturvärden. Den skogen har klassningen naturvård i den Gröna skogsbruksplanen.

Inom den klassen finns:

  • NO naturvård orört: 6,75 procent
  • NS naturvård skötsel: 5,2 procent
  • PF produktion med förstärkt hänsyn: 1,3 procent

Kommunen har även biotopskyddsområden som ingår i NO naturvård orört.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
8 maj 2024