Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Krokstadön

Karta över Krokstadöns naturreservat.

2016 bildade Länsstyrelsen naturreservatet Krokstadön. Reservatet är drygt 929 hektar stort och bildades för att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln.

Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna vilka är viktiga för många arter som till exempel skogsduva och olika insekter samt lavar, mossor och svampar. Det finns också gamla tallar som är viktiga för häckande fåglar och insekter som raggbock och reliktbock.

Förening bevarar byggnader

På en av öarna, Krokstadön, finns byggnader med lokal historik. Förening Krokstadöns vänner har bildats och de kommer att bedriva aktiviteter som ytterligare bidrar till att bevara byggnaderna och visa upp traktens natur och kulturvärden.

I två kommuner

Naturreservatet ligger i både Arvika och Kils kommun och gränsar dessutom mot Grums kommun. Större delen av det 929,1 hektar stora reservatet utgörs av vatten och 211,5 hektar av området är skogsmark.

Hitta hit

Reservatet ligger 5,5 kilometer väster om Högboda. På grund av att större delen av reservatet består av öar besöks det bäst med hjälp av båt. Skogsområdena i norr är väldigt fina att besöka, men Länsstyrelsen ordnar inga stigar eller någon parkeringsplats för den delen av området. Vägen till den delen av reservatet är bommad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 maj 2024