Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Svartbygge

Olovligt byggande är att göra något som kräver tillstånd enligt plan- och bygglagen utan att först söka tillstånd. Det kallas också svartbygge.

Om en byggherre gör avsteg från bygglov, gör ett så kallat svartbygge eller på andra sätt gör avsteg från regler kan myndighetsnämnden besluta om krav på rättelse eller annan påföljd som exempelvis byggsanktionsavgift.

Myndighetsnämnden har enligt lagstiftningen inte utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning när besked om ingripande ska ske.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
22 maj 2024