Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Riva, rivningslov

Om du vill riva en byggnad, ska du ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan. Det gäller dock inte för byggnader som inte kräver bygglov.

Rivningslov krävs i de fall man anser att riva en byggnad inom detaljplanelagt område. Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd, utfärdat av kommunen, som ger den sökande lov att få riva hela eller del av byggnad inom en fastighet.

För att få rivningslov beviljat, krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls. Till grund för detta ligger plan- och bygglagen (PBL).

Syftet med ett rivningslov är att Myndighetsnämnden ska bedöma om byggnaden bör bevaras.

Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras, exempelvis:

  • historiska
  • kulturhistoriska
  • miljömässiga
  • konstnärligt värde.

Anmälan om rivning

En anmälan om rivning ska lämnas in till Myndighetsnämnden, även om det som avses rivas ligger utanför detaljplanelagt område. En sådan anmälan ska göras i god tid före rivningsarbetena avses påbörjas.

En rivningsanmälan handlar om hur en rivning ska genomföras. I anmälan myndighetsnämnden bedöma kontrollbehovet i projektet och ta ställning till kontrollplanens omfattning och om det i projektet krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd.

Kontaktuppgifter

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
2 maj 2024