Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Våld i nära relationer

Att utsättas för våld är att utsättas för ett brott. Att utöva våld är brottsligt. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Även du som utsätter någon för våld har rätt till hjälp och stöd. Om du är i en akut och farlig situation, ring 112.

Våld är inte bara fysiskt. Det kan också vara att man isoleras från sina vänner, att man hotas, att man tvingas till sexuella handlingar eller att ens partner kontrollerar ens ekonomi.

Kommunen har personal som har kunskap om våld i nära relationer och kan råda och informera om vilken hjälp som finns. De kan också hjälpa med insatser som man behöver för att ta sig ur situationen. Du kan kontakta oss anonymt för att få råd och stöd.

Individ- och familjeomsorg
0554-194 50

Telefontid receptionen:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 8–12. Onsdag klockan 13–16.

Besöksadress: Västra Torggatan 5

För orosanmälning övrig tid, ring växeln 0554-191 00.

Socialjour, kvällar och helger
Socialjouren handlägger akuta, sociala ärenden som inte kan vänta till kommunens ordinarie öppettider.

054-540 50 54 eller 054 540 50 14

Telefontid:
Söndag–torsdag klockan 16.30–00.00
Fredag–lördag 16–01.30

Efter socialjourens stängning, ring 112.

Råd till dig som är våldsutsatt

  1. För dagbok. Anteckna datum varje gång din partner slår eller hotar dig och/eller barnen.
  2. Berätta för någon.
  3. Berätta om vad du är med om för någon som du känner förtroende för. Be någon närstående att få en nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du måste fly.
  4. Uppsök läkare för undersökning och vård. Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Be att läkaren fotograferar vanliga synliga skador. Då finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

Om du måste lämna hemmet, ha dessa saker lättillgängligt:

  • identitetshandlingar för dig och barnen
  • andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
  • eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga
  • kontobevis, kreditkort med mera
  • nyckel till bostad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024