Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Torghandel

Torghandel som sker oftare än bara högst tillfälligt kräver tillstånd från markägaren (oftast kommunen).

Torghandel på Bibliotekstorget

Torghandelsplats på Bibliotekstorget i Kils kommuns bokas hos Kilsbostäder som är markägare. Ladda ner den här blanketten, fyll i och skicka in till Kilsbostäder. Länk till annan webbplats.

Om du har bokat en plats och sedan får förhinder att använda den, ska det anmälas till Kilsbostäder AB omgående. Du får inte överlåta din plats till någon annan.

Det är förbjudet att parkera fordon på Bibliotekstorget. Av- och pålastning är tillåten.

Torghandel på annan plats

Om du önskar ha försäljning på annan plats, ansöker du om tillstånd för det hos polisen. Försäljning får ske klockan 09–18 alla dagar. Senast en timme efter att du avslutat försäljningen för dagen, ska platsen iordningställas och allt eventuellt skräp och avfall ska vara borta.

I det fall platsen inte är städad efter avslutat försäljning faktureras kostnaden för detta.

Regler att följa

För försäljning av livsmedel gäller särskilda regler, som du som försäljare måste följa. Du kan läsa mer om livsmedel på den här sidan.

Vid tillfällig försäljning finns en informationsskyldighet att genom en väl synlig skylt eller på något annat sätt lämna upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer. Under vissa förutsättningar ska informationen dessutom lämnas skriftligen till konsumenten.

Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare. (SFS 2011:1244)

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024