Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Upphandling och inköp

Kils kommun köper varje år varor och tjänster för omkring 400 miljoner kronor. När vi köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU.

Här hittar du bland annat information om hur du gör för att bevaka kommande upphandlingar och lämna anbud.

Kils kommun kan eller får inte välja om vi ska använda Lagen om offentlig upphandling eller inte – den måste alltid följas. Tack vare det här har alla leverantörer möjlighet att konkurrera. Ingen leverantör får bli behandlad sämre eller bättre än någon annan.

Annonsering

Lagen om offentlig upphandling innebär också att kommunen ska annonsera i en nationell databas eller på liknande sätt när vi ska köpa en byggentreprenad, vara eller tjänst. Det räcker inte att annonsera på vår egen hemsida eller i en lokaltidning.

En upphandling kan leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Det finns två sätt att bli leverantör till kommunen:

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Genom direktupphandling.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024