Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avfall

En verksamhetsutövare ska ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten. Det är viktigt att farligt avfall skiljs ut och hanteras på rätt sätt. Allt farligt avfall ska tas om hand av någon som har särskilt tillstånd för detta.

Dispenser i avfallshantering

Du som vill ansöka om undantag från kommunens ”Lokala föreskrifter om avfallshantering” kan ansöka om det genom vår e-tjänst.

Det går att ansöka dispens om:

  • Befrielse från att lämna hushållsavfall
  • gemensamma avfallsbehållare
  • kompostering av matavfall.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024