Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avgifter och taxor inom tillstånd, regler och tillsyn

Här kan du läsa om myndighetsstabens taxor och avgifter inom området tillstånd, regler och tillsyn.

Avgifter för prövning och tillsyn

Myndighetsstaben tar ut avgifter för all prövning och tillsyn. Du kan läsa mer om våra olika avgifter längre ned på sidan.

Vad ingår i avgifterna?

Den tillsynstid din verksamhet har, och därmed den avgift du betalar, handlar inte bara om tiden som själva inspektionsbesöket hos dig tar. I tillsynstiden ingår även annat arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektören gör kring din verksamhet, till exempel:

 • inläsning av material
 • kontakt med berörda parter
 • administration, som diarieföring, rapportskrivning och liknande
 • förberedelse inför besök.

Myndighetsstaben tar ut en avgift för den prövning och tillsyn som utförs enligt miljöbalken. Avgiften kan vara en fast årlig avgift, eller en timavgift. Det beror på verksamhetens storlek och vilken lagstiftning den omfattas av. Årsavgiften baseras på antal kontrolltimmar per år och kan variera utifrån erfarenhet- och riskbedömningar. Avgifter utöver den fasta avgiften kan förekomma, exempelvis vid uppföljande tillsyn. Timavgifter baseras på den totala handläggningstiden för ett ärende.

Aktuella avgifter

Timtaxan för tillsynsområdena miljö- och hälsoskydd är 1 305 kronor per timme. I taxebilagorna finns mer information om avgifter för tillsyn, anmälan och prövningar.

Här hittar du aktuella avgifter och taxa gällande vår livsmedelstillsyn.

Aktuella avgifter

 • Avgiften för registrering är 1 351 kronor.
 • Timavgift för kontroll är 1 351 kronor.

Avgifterna ändras varje år genom indexuppräkning.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och finns att läsa här. Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fungerar efterhandsdebitering

Du betalar i efterhand för den kontroll som utförts på din livsmedelsanläggning. Avgiften som du betalar baseras på den tid som kontrollen tagit.

En planerad kontroll förväntas ta 3–4 timmar. I vissa fall kan kontrollen gå snabbare och i vissa fall kan den ta längre tid. Om kontrollen tar längre tid kommer vi att berätta för dig hur lång tid kontrollen tagit. Har du då några synpunkter på tiden vi lagt ned så kan du höra av dig till oss och berätta dessa innan vi fattar beslut om avgift och skickar ut faktura.

I tiden för kontrollen räknas inte bara själva tiden för besöket på plats in utan även förarbete, rapportskrivning och annan handläggning.

Kontrollfrekvens för planerad kontroll

Kils kommun ska regelbundet utföra riskbaserad kontroll med lämplig frekvens på de livsmedelsanläggningar som är registrerade i kommunen. Denna regelbundna kontroll kallas ofta för planerad kontroll.

För att uppskatta tidsåtgången för kontroll på anläggningarna använder Kils kommun en riskklassningsmodell som tagits fram av Livsmedelsverket. Här Länk till annan webbplats. finns en länk till Livsmedelsverkets modell. Utifrån denna modell får vi fram en kontrollfrekvens.

Avgifter för serveringstillstånd

Avgifter gällande från 2024-01-01

Kommunfullmäktige har beslutat att avgifterna kopplas till prisbasbeloppet (med basår 2012) och räknas om årligen utan beslut av kommunfullmäktige.

Prövning av serveringstillstånd

Handläggningen av ansökan påbörjas inte förrän avgiften kommit tillståndsenheten tillhanda.

Stadigvarande serveringstillstånd

Nyansökan

 • till allmänheten/slutna sällskap: 10 773 kronor
 • cateringtillstånd för slutet sällskap: 10 773 kronor
 • gemensamt serveringsutrymme: 10 773 kronor
 • provsmakning vid tillverkningsställe: 10 773 kronor

Utvidgat tillstånd: 3 969 kronor

Utökad serveringstid: 3 402 kronor

Förändringar i bolagets ägarstruktur: 2 835 kronor

Anmälan och godkännande av ny lokal - catering: 284 kronor

Tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd till allmänheten: 5 954 kronor*

 • Tillägg per tillfälle vid olika serveringslokaler: 851 kronor

Högst fem tillfällen per ansökan omfattande en tidsperiod om högst tre månader och samma serveringslokaler

 • gemensamt serveringsutrymme: 5 954 kronor*
 • provsmakning vid arrangemang: 5 954 kronor*

* Återbetalning vid avslag: 680 kronor

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

 • första tillfället per kalenderår: 851 kronor
 • 2:a till 12:e tillfället per kalenderår: 567 kronor

Avgifter för kunskapsprov

Stadigvarande tillstånd till allmänheten cateringtillstånd: 2 268 kronor.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten/stadigvarande till slutna sällskap: 1 134 kronor.

Pausservering, provsmakning och tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: 851 kronor.

I avgiften för kunskapsprov ingår två möjligheter att göra om provet.

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgift avseende tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten tas ut i samband med ansökningsavgiften.

Fast tillsynsavgift per år: 2 363 kronor.

Den fasta tillsynsavgiften avser alkoholservering året runt eller årligen under viss period till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering.

Rörlig tillsynsavgift

Avgiftsklass

Årsomsättning SEK

Avgift/år SEK

 

1

0 – 100 000

1 418

2

100 001 – 200 000

2 835

3

200 001 – 400 000

5 387

4

400 001 – 600 000

7 371

5

600 001 – 1 000 000

9 639

6

1000 001 – 2 000 000

11 340

7

2 000 001 - <

13 608

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholförsäljningen och betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller under viss tidsperiod.

Så här betalar du

Du ska sätta in prövningsavgiften på Kils kommuns plusgiro 12 21 10-0. Märk inbetalningen med 2000 - 2671

Du måste skriva

 • VEM det är som söker (till exempel bolagets eller föreningens namn)
 • VAD du ansöker om (till exempel stadigvarande eller tillfälligt tillstånd).

Avgifter tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Avgift för ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror: 9 755 kronor

Avgift för ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror: 6 097 kronor.

Tillsynsavgift per år för tobaksförsäljning: 6 097 kronor.

Registrerings- och tillsynsavgift/år för folkölsförsäljning: 1 985 kronor.

Tillsynsavgift/år vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 1 985 kronor.

Tillsynsavgift/år för detaljhandel med receptfria läkemedel: 1 418 kronor.

Avgifter för tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter: 3 522 kronor.

Tillsynsavgift/år vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter: 1 985 kronor.

Anmälningsavgifter vid samtidig ansökan

Avgift för registrering av folkölsförsäljning när ansökan om försäljning av tobak görs samtidigt: 1 099 kronor.

Avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter när ansökan om försäljning av tobak görs samtidigt: 1 099 kronor.

Avgifter vid samordnad tillsyn

Tillsynsavgift/år för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare då årlig avgift för tobaksförsäljning betalas samtidigt: 550 kronor.

Tillsynsavgift/år för folkölsförsäljning då årlig avgift för tobaksförsäljning betalas samtidigt: 1 099 kronor.

Tillsynsavgift/år för tobaksfria nikotinprodukter då årlig avgift för tobaksförsäljning betalas samtidigt: 550 kronor.

Tillsynsavgift/år för detaljhandel med receptfria läkemedel som även säljer tobak och/eller folköl och som betalar en årlig tillsynsavgift för detta: 851 kronor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
7 juni 2024