Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Skyddsjakt

Skyddsjakt betyder i första hand att en kommunjägare dödar enstaka djur som är särskilt besvärliga. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

Kommunjägaren får bara kontaktas i nödfall

Kommunjägaren kan i nödfall kontaktas för avlivning av djur. De får dock bara nyttjas vid olägenheter för människors hälsa. Avlivning av ett djur sker bara som en absolut sista utväg när alla andra åtgärder misslyckats.

Kommunjägaren kan endast nyttjas inom område med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område får man kontakta jakträttsinnehavaren och diskutera möjliga åtgärder.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024