Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Om du störs av fåglar

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden som är mellan mars och juli. Under den perioden markerar fåglar sina revir och skyddar sina ungar. Det är vanligt att fåglar häckar på hustak, vilket kan leda till problem med nedsmutsning.

Alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg är fredade i Sverige. Det är förbjudet att flytta levande, vilda djur och deras ägg. Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på eller runt fastigheten och att se till att fåglarna inte hittar mat i området. När du försvårat för fåglarna att bygga bon och föda upp ungar, kommer de självmant att söka sig bort.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning eftersom det är svårt att begränsa fåglarna genom jakt i stadsmiljö. Dessutom återkommer ständigt nya fåglar till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren ansvar att se till att det inte blir störningar från fåglar inom fastighetens område.

Det är i första hand fastighetsägaren som ska kontaktas vid problem med fåglar. Om fastighetsägaren inte vidtar nödvändiga åtgärder kan en klagomålsanmälan lämnas till myndighetsnämnden via vår e-tjänst. Därefter görs en bedömning av om det är en olägenhet enligt miljöbalken.

Här kan du lämna klagomålsanmälan till myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Tips på vad du kan göra om du har problem med fåglar

Sätta upp hinder eller fågelskrämmor för att förhindra eller skrämma bort fåglarna är ett bra sätt att få bort fåglarna.

Dessa måste monteras innan häckning eftersom man inte får störa fåglarna under häckningen. Ju närmare häckningen, desto större sannolikhet är det att fåglarna väljer en annan plats att häcka på. Man ska inte försöka få dem att flytta på sig under häckningssäsongen eftersom de är fredade då.

Fåglarna lär sig ofta hur farliga fågelskrämmorna är. Fasta fågelskrämmor fungerar därför oftast bara en kort tid. Rörliga fågelskrämmor och ljudeffekter kan vara mer effektiva.

Minska tillgängligheten på bomaterial i närområdet genom att plocka bort pinnar och kvistar. Rensa även bort gamla bon från tidigare år.

Kontrollera tak och håligheter i byggnader och se om det går att förhindra att fåglar vill bygga bo där. Du kan förebygga att fåglar bygger bon genom att täcka för håligheter i takstolar och skorstenar med nät.

Tänk på att:

Fiskmåsen är fredad från den första mars till den 10 augusti. Kajor, kråkor och skator är fredade från den 16 april till den sista juni.

Om du vill bli av med fåglarna får du absolut inte mata dem. Men se även till att du inte matar dem av misstag.

 • Ställ inte ut soppåsen.
 • Ställ inte ut matskålar till husdjur så att fåglarna kommer åt dem.
 • Plocka upp fallfrukt.
 • Ta vara på bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om.
 • Lägg inte frukt, bär och matrester i öppna komposter.
 • Ta in hundens tuggben.

Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte har blivit boplatser. Du kan förebygga att fåglar bygger bon genom att täcka för håligheter i takstolar och skorstenar med nät.

 • Spänn en tråd cirka tio centimeter över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den.
 • Placera plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara.
 • Placera fågelpiggar där fåglarna brukar sitta. Tänk dock på att dessa inte ska vara så vassa att fåglarna kan skada sig. Spikar med huvudet uppåt fungerar. Produkter för detta finns att köpa inom kategorin ”fågelsäkring”.
 • Sätt upp roterande skyltar, skärmar med störande reflexer/färger/speglar. CD skivor fungerar ofta bra.
 • Sätt upp två tefatsstora skivor i material som tål fukt och måla dem som stora ögon med svart pupill. Sätt upp på en stav eller häng dem intill varandra så att de syns från fåglarnas sittplatser.
 • Placera ut en trägårdsprydnad/modern fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden.
 • Använd ljudeffekter. Koppla in en radio och använd timer så att ljud spelas upp oregelbundet. Mest effektiva ljud är varningsskrik från en fågel i fara av samma art som den du vill skrämma bort. Tänk på att ljudnivån inte ska störa dina grannar.
 • Placera leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa dagligen så att fåglarna inte ska genomskåda tricket.
 • Sätt upp uvbulvaner. De kan hjälpa men blir ofta snabbt nonchalerade och ibland attackerade av vilt som ska skrämmas. Uvbulvaner som snurrar och har ett byte i klorna sägs vara mest effektiva.
 • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglarna inte kommer åt innehållet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
25 april 2024