Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Husdjur, hundar och katter

Hundar och katter ligger högst upp på listan med vanligaste husdjur. Det finns regler att följa för dig som är hund- eller katt ägare. Här kan du läsa mer om vad som gäller i Kil.

Detta gäller för dig som hundägare

I Kil råder koppeltvång för hundar. Enligt Lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun ska hundar hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gång- och cykelvägar och i parker.

Detta gäller för dig som hundägare:

  • Hundar får inte badas vid kommunala badplatser. Vill du bada din hund finns det ett hundbad bredvid Fryksta badplats. Här kan du läsa mer om våra badplatser.
  • Som hundägare ska du alltid plocka upp förorening efter hund.
  • Under tiden den 1 mars–20 augusti är det dessutom förbjudet för hundar att springa lösa i skog och mark där det finns vilt. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Lagen säger att hundar ska skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter.
  • Hundar ska id-märkas.
  • Det är också viktigt att dina grannar inte störs av långvarigt skällande.

Tips för dig som kattägare

Katter är vanliga och omtyckta sällskapsdjur, men ibland kan de orsaka mer besvär än glädje för boende i närheten.

Grannar kan uppleva kattens närvaro i sin trädgård som störande. Om katten springer lös är risken stor att den stör, springer bort eller råkar ut för olyckor.

Ett bra sätt att hålla bättre koll på katten är att låta den märkas hos veterinär. Om det uppstår problem med lösgående katter kan det vara bra att känna till de lagar som gäller och vilken myndighet som ansvarar.

Lagen om tillsyn över hund och katt (2007:1150)

Denna lag innebär att du som ägare ska ha den tillsyn och skötsel som krävs för att ditt djur inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Ditt djur ska också skötas på ett sådant sätt som tar hänsyn till djurets natur. Olägenhet i lagens mening kräver en mycket allvarlig störning. Det innebär att lagen inte kan tillämpas förrän avsevärda olägenheter uppstår. Om man upplever sådan olägenhet som krävs enligt lag ska Länsstyrelsen kontaktas.

Djurskyddslagen (2018:1192)

Utifrån djurskyddslagen finns det bestämmelser om de skyldigheter som kattägare har. Lagen kompletteras med djurskyddsförordningen (2019:66). Djurskyddslagen säger att djuren inte får lida, katter ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Misstänker man att en katt behandlas illa eller vansköts ska man kontakta Länsstyrelsen som bedriver tillsyn enligt djurskyddslagen. Du som anmäler har rätt att vara anonym.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda om det finns olägenheter för människors hälsa med miljöbalken som stöd. Skador på planteringar, föroreningar i rabatter eller sandlådor, repade bilar och så vidare räknas inte som en sådan olägenhet. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) säger att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Enligt rättspraxis ska man som granne eller närboende tåla att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa katter har möjligheten att röra sig fritt utomhus och därmed vistas på såväl ägarens tomt och andra fastigheter ska accepteras. Domen säger också att det inte är ovanligt med katter i villaområden och att katter får vistas ute.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 maj 2024