Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

God man, förvaltare och förmyndare

Om du är sjuk, psykiskt eller har en fysiskt funktionsnedsättning kan du behöva en god man eller en förvaltare. Överförmyndaren eller en överförmyndarnämnd kontrollerar att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt.

Samarbete med Grums, Forshaga, Hagfors och Munkfors

Kils kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Forshaga och Munkfors en gemensam överförmyndarnämnd istället för en överförmyndare. Nämnden består av en ledamot och en ersättare från var och en av de samverkande kommunerna. De är politiskt valda och nämnden sammanträder tio gånger om året i Forshaga.

Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. På överförmyndarkontoret jobbar handläggare och förvaltningschef.

Överförmyndarkontoret har en serviceskyldighet och ska ge stöd och service åt ställföreträdarna, det vill säga gode männen, förvaltarna och förmyndarna samt åt deras huvudmän. Det innebär att hjälpa till med blanketter, råd och beslut i särskilda fall.

Överförmyndarkontorets tillsynsplikt

Överförmyndarkontoret kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Hit vänder du dig också om du är intresserad av godmans- eller förvaltaruppdrag.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024