Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte har möjlighet att försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. I samband med din ansökan kommer du få träffa en arbetsmarknadssekreterare och få en arbetsmarknadsplan.

Kils kommun arbetar med ett aktivt arbetsmarknadsperspektiv. Ett aktivt arbetsmarknadsperspektiv betyder att alla som ansöker om ekonomiskt bistånd får en tid hos en arbetsmarknadssekreterare. Du och arbetsmarknadssekreteraren kommer tillsammans ta fram en plan med insatser för att hjälpa dig mot egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd delas in i två delar: Försörjningsstöd för löpande kostnader. Och Livsföring i övrigt, som är utgifter som du har vid ett specifikt tillfälle.

Försörjningsstöd

Hur mycket du kan få i försörgningsstöd utgår från en riksnorm. Riksnormen är en summa pengar som förväntas täcka vissa bestämda kostnader. Till exempel mat, kläder och hygien. Beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. Det är regeringen som bestämmer riksnormen varje år och den gäller för alla kommuner i Sverige.

Du kan också få beviljat ekonomiskt bistånd för exempelvis hyra och elräkning. De kostnaderna kallas för ”skäliga kostnader utanför riksnorm”.

Livsföring i övrigt

Förutom försörjningsstöd kan du också få hjälp till andra kostnader som du har vid ett specifikt tillfälle. Det kan till exempel vara spädbarnsutrustning, umgängesresor, glasögon, läkarvård eller tandvård. Detta är i första hand aktuellt om du har haft försörjningsstöd under en längre tid.

Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör en provberäkning

Du kan göra en provberäkning på socialstyrelsens webbplats för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Tänk på att detta inte automatiskt betyder att du får pengar, då vi utreder många olika saker vid en ansökan.

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du kan söka ekonomiskt bistånd om du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi. Andra möjligheter kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • inkomster från Försäkringskassan
  • studiestöd från CSN
  • egna tillgångar, till exempel sparade pengar eller tillgångar du kan sälja
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen, till exempel om du är gift eller sambo.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du i första hand kontakta den kommun du bor i. Är du gift eller sambo ska ni lämna in en gemensam ansökan.

Du ska göra allt för att bidra till din försörjning

För att uppfylla kraven för att få ekonomiskt bistånd måste du planera din ekonomi, söka arbete och ha sökt alla bidrag som du har möjlighet att få. Det kan exempelvis vara bostadsbidrag eller a-kassa.

Om du inte har ett jobb behöver du vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du behöver även följa din arbetsmarknadsplan som du får av din arbetsmarknadssekreterare.

Använd i första hand dina tillgångar

Om du eller din sambo/make/maka/partner har tillgångar som exempelvis aktier, fonder eller bankmedel, ska du i första hand använda dem innan du söker ekonomiskt bistånd.

Så här ska du tänka som studerande

Om du studerar ska du planera inför terminens studieuppehåll i god tid genom att söka alla typer av sommarjobb. Du kommer behöva redovisa vilka jobb du sökt. Om du trots detta inte får något sommarjobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Under tiden du får ekonomiskt bistånd kommer du bli tilldelad en praktikplats.

Du som är under 21 år

Om du studerar på gymnasiet och är under 21 år är det dina vårdnadshavare som ansvarar för din försörjning. Om de inte klarar sin försörjning är det dina föräldrars ansvar att söka om ekonomiskt bistånd – inte ditt.

Är det första gången som du ansöker?

Då behöver du ringa till en handläggare på telefontiden. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Har du fått en ansökan om ekonomiskt bistånd beviljad och ska göra en återansökan?

Lämna din ansökan via vår e-tjänst för återansökan om ekonomiskt bistånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Så fungerar e-tjänsten: instruktionsfilmer på svenska och engelska Länk till annan webbplats.

Du kan också skriva ut och fylla i en ansökningsblankett (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lämna i vår brevlåda på Storgatan 16. Brevlådan går att nå både utifrån och inifrån. Ansökningsblanketter finns också att hämta i våra lokaler.

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan skriftligt - ring på vår telefontid så hjälper vi dig!

Alla inlämnade ansökningar hanteras skyndsamt. En efter en i den ordning som de lämnats in om de är kompletta.

Din ansökan handläggs och beslut fattas inom sju vardagar. Dagarna börjar räknas när din ansökan är komplett. Det betyder alltså att din inlämnade ansökningsblankett är fullständigt ifylld och att du har lämnat in alla underlag (dokument) som hör till ansökan (till exempel fakturor och kontoutdrag). Kommunens datumstämpel gäller.

Vid akuta ärenden, exempelvis om du saknar mat för dagen, är i akut behov av medicin eller liknande kan du komma till oss på kontoret på Storgatan 16.

Öppettider:
Måndag–torsdag klockan 8–12 och 13–16.
Fredag klockan 8–12 och 13–15.

Om du får ett avslag betyder det att du inte får det du ansökt om. Om du tycker att det är felaktigt kan du överklaga beslutet.

Ett avslagsbeslut kommer alltid skriftligt med information om hur du gör för att överklaga. Du kan även fråga din handläggare om du behöver hjälp. Ekonomiskt bistånd beviljas och betalas ut månadsvis. Även om du får ett avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad.

Telefonnummer till handläggare:
0554-198 51

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30
Onsdag klockan 13–13.30

Arbetsmarknad och utveckling
Besöksadress: Storgatan 16, Kil

Öppettider:
Måndag–torsdag klockan 8–12 och 13–16.
Fredag klockan 8–12 och 13–15.

För att få hjälp, ring på klockan i luckan i receptionen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
31 maj 2024