Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Överklaga beslut

Reglerna för laglighetsprövning finns i kapitel 13 i kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Alla som är som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där, kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens anslagstavla.

Skicka din överklagan till:
Förvaltningsrätten i Karlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Box 568, 651 12 Karlstad

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024