Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Beslut som rör dig själv

Om du anser att ett kommunalt beslut som rör dig personligen är fel så kan du överklaga det. Det är bara den som beslutet angår som kan lämna in ett vanligt överklagande.

Ofta kallas den typen av vanliga överklaganden för förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga beslutet, ska du skriva ett överklagande där du anger följande:

  • Vilket beslut som överklagas, beslutsnummer och beslutsdatum.
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Namn, personnummer, postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i sådana fall med en fullmakt.
  • Underskrift.

Till vem skickar jag överklagandet?

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagandet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024