Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Delegeringsordningar/reglementen

Delegeringsordningen berättar till vem en nämnd har delegerat beslutanderätten för vissa ärendetyper. Det kan vara ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en tjänsteman som fattar beslut på nämndens vägnar.

Via länkarna nedan

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024